فهرست پزشکان

فیلتر


ستوده شجاعی

ستوده شجاعی

پزشکی ورزشی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
غدیر دانایی‌فرد

غدیر دانایی‌فرد

بیماری عفونی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
آقای ادریس صغیری

آقای ادریس صغیری

مامایی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
جهانشاد پویان

جهانشاد پویان

بیهوشی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
استاد کیکاووس شبستری

استاد کیکاووس شبستری

پزشکی ورزشی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
زرافشان یثربی

زرافشان یثربی

پزشک عمومی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
میثاق عقیلی

میثاق عقیلی

دارو سازی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
مژده آفاق

مژده آفاق

پوست و مو
هنوز سوالی پاسخی نداده است
ریحانه احمدی

ریحانه احمدی

پوست و مو
هنوز سوالی پاسخی نداده است
ضیا عنایت

ضیا عنایت

پزشکی اجتماعی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
دکتر رخشا هاشمی

دکتر رخشا هاشمی

پزشکی ورزشی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
خانم ژاله نهاوندی

خانم ژاله نهاوندی

بیهوشی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
صادق عصار

صادق عصار

بیماری عفونی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
طوس نجفی

طوس نجفی

کلیه و مجاری ادراری
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است
اسفندیار عبادی

اسفندیار عبادی

پزشکی اجتماعی
هنوز سوالی پاسخی نداده است
گفتگو و مشاوره آنلاین
هنوز رای ثبت نشده است

هر روز هزاران نفر به دنبال پزشکی مثل شما هستند

برای ارتباط موثر و مستقیم با کاربران می توانید به صورت رایگان به عنوان پزشک ثبت نام کنید و شروع به کسب درآمد کنید.

ثبت نام پزشکان
در حال بارگزاری ...